Business Economics- I Nepali Far Western University

  • Author: Pramod Pyara Shrestha, Dipak Bahadur Adhikari, Prakash Khadka, Kiran Shrestha, Ambikeshwor Prasad Joshi
  • ISBN: 978-9937-744-48-5
  • Version: nepali
  • Price: NRs. 495
  • Availability: In stock
  • Description
  • Syllabus

प्रस्तुत पुस्तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र–१ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातक तह पहिलो सेमेष्टरका विद्यार्थीहरूको लागी नयाँ संशोधित पाठ्यव्रmम अनुरूप तयार पार्दा हामीलाई अत्यन्त खुसि महसुस भएको छ । साथै यो पुस्तक अन्य विश्वविद्यालयहरूको स्नातक तहका अर्थशास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको निमित्त पनि त्यति नै उपयोगी हुनेछ ।

N/A