Management

Marketing-12 Nepali

  • Author: Mikha Shrestha, Dipendra Kumar Neupane, Laxman Pudasaini
  • ISBN: 978-9937-744-68-3
  • Version: nepali
  • Price: NRs. 415
  • Availability: In stock
  • Description
  • Syllabus

प्रस्तुत पुस्तक “बजारशास्त्र–२” राष्ट्रिय परिक्षा परिषद्बाट तर्जुमा गरिएको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार तयार पारिएको छ । राष्ट्रिय परिक्षा परिषद्को कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि यो पुस्तकले मुख्य पाठ्यसामग्रीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका सबै सैद्धान्तिक अवधारणाहरू यस पुस्तकमा सरल र विस्तृत रूपमा समावेश गरिएका छन् ।

N/A