Microeconomics for Business- Nepali BBS First Year

  • Author: Dipak Bahadur Adhikari, Pramod Pyara Shrestha, Prakash Khadka, Kiran Shrestha
  • ISBN: 978-9937-9367-6-7
  • Version: nepali
  • Price: NRs. 555
  • Availability: In stock
  • Description
  • Syllabus

प्रस्तुत पुस्तक व्यवसायको लागी सूक्ष्म अर्थशास्त्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत चार वर्षे स्नातक तह पहिलो वर्षका विद्यार्थीहरूको लागी नयाँ संशोधित पाठ्यव्रmम अनुरूप तयार पार्दा हामीलाई अत्यन्त खुसि महसुस भएको छ । साथै यो पुस्तक अन्य विश्वविद्यालयहरूको स्नातक तहका अर्थशास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको निमित्त पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

N/A